Retningslinjer for persondata

Det er bestyrelsen og lederen af Solsikken, der er de dataansvarlige. Ledelsen sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen for persondatabeskrivelse. 

 

 

Solsikken behandler følgende persondata for indmeldte børn og familier:

  • Barnets cpr.nummer
  • Forældres cpr.numre
  • Familiens adresse, telefonnumre og mailadresser
  • Personfølsomme oplysninger i arbejds- og sagsmateriale 

 

Ved databehandling på hjemmesiden og børneintranettet har Solsikken indgået aftale med leverandøren om følgende:

  • Personoplysninger på barnet, forældrene og kontaktpersoner 
  • Tilladelser og billeder
  • Læge, vaccinationer og helbredsoplysninger 
  • Oplysninger om fravær